Danh mục sản phẩm
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3350 Rộng 3980
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Xanh Xám Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Xanh Xám
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Izan
 • Kích thước: Cao 3020 x Rộng 3840
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Xanh Lá Cây Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Xanh Lá Cây
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh
 • Xuất xứ: Izan
 • Kích thước: Cao 2800 x Rộng 3860
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng Xanh Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng Xanh
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Izan
 • Kích thước: Cao 3060 x Rộng 3960
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Đỏ Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Đỏ
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh
 • Xuất xứ: Izan
 • Kích thước: Cao 3150 x Rộng 3680
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Trắng Xanh Trắng Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Trắng Xanh Trắng
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3250 Rộng 3960
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Hình Sứa Xanh Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Hình Sứa Xanh
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: Cao 2700 x Rộng 2880
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng Kem Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh Màu Vàng Kem
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Thạch Anh
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3150 x Rộng 3940
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh đá onyx xuyên sáng màu golf Tranh đá onyx xuyên sáng màu golf
 • Chủng loại: Tranh Đá Tự Nhiên Đẹp
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: 273cmx308cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Kem Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Kem
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: 269x344
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ:
 • Kích thước: Cao 2770 Rộng 2820
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Cam Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Cam
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ:
 • Kích thước: Cao2670 x Rộng 2720
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng
 • Xuất xứ: Peru
 • Kích thước: Cao2780 x Rộng2800
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Nâu Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx Màu Vàng Nâu
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ:
 • Kích thước: Cao 2900 x Rộng2580
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Đá Onyx Xuyên Sáng Màu Vàng Kem Vân Nâu Đá Onyx Xuyên Sáng Màu Vàng Kem Vân Nâu
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ: Pakistan
 • Kích thước: Cao 2890 x Rộng 2820
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0904918456
Đá Onyx Xuyên Sáng Màu Vàng Vân Nâu Đá Onyx Xuyên Sáng Màu Vàng Vân Nâu
 • Chủng loại: Tranh Đá Xuyên Sáng Onyx
 • Xuất xứ: Pakistan
 • Kích thước: Cao 2340 x Rộng 2320
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Marble Màu Đen Xám Tranh Đá Đối Xứng Marble Màu Đen Xám
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Kích thước: Cao2860 x Rộng 2840
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Marble Màu Trắng Vân Mây Tranh Đá Marble Màu Trắng Vân Mây
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Hy Lạp
 • Kích thước: Cao 2800 x Rộng 3600
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Granite Màu Đen Vàng 2 Tranh Đá Đối Xứng Granite Màu Đen Vàng 2
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3370 x Rộng 3840
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Marble Màu Vân Gỗ Tranh Đá Marble Màu Vân Gỗ
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Nhập Khẩu Pakistan
 • Kích thước: Cao 2900 x Rộng 2660
 • Độ dày: 1.8 cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá MarBle Đối Xứng Màu Kem Tranh Đá MarBle Đối Xứng Màu Kem
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Kích thước: Cao:2730 Rộng: 3580
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Marble Ốp Tường Sau Ghế Sofa Tranh Đá Marble Ốp Tường Sau Ghế Sofa
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: 248cmx234cm
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Màu Trắng Đối Xứng Ốp Tường Tranh Đá Màu Trắng Đối Xứng Ốp Tường
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: 248cmx234cm
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Marble Màu Trắng Đối Xứng Tranh Đá Marble Màu Trắng Đối Xứng
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Iran
 • Kích thước: 248cmx234cm
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Granite Vàng Xanh Đen Tranh Đá Đối Xứng Granite Vàng Xanh Đen
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3150 x Rộng 3540
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Hoa Cương Màu Đen Trắng Tranh Đá Hoa Cương Màu Đen Trắng
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Granite
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3150 x Rộng 3540
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối Xứng Granite Màu Đen Vàng 2 Tranh Đá Đối Xứng Granite Màu Đen Vàng 2
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Marble
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 3370 x Rộng 3840
 • Độ dày: 1.8
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Đối xứng Granite Màu Vàng Nhạt Tranh Đá Đối xứng Granite Màu Vàng Nhạt
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Granite
 • Xuất xứ: Nhập Khẩu Brazil
 • Kích thước: Cao 6740 x Rộng 3840
 • Độ dày: 2.0
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Granite Đối Xứng Màu Vàng Đen Tranh Đá Granite Đối Xứng Màu Vàng Đen
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Granite
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Kích thước: 302cmx388cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Granite Màu Trắng Ốp Tường Tranh Đá Granite Màu Trắng Ốp Tường
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Granite
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: 190cmx300cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Granite Màu Đen Trắng Đối Xứng Hình Thân Cây Tranh Đá Granite Màu Đen Trắng Đối Xứng Hình Thân Cây
 • Chủng loại: Tranh Đá Ốp Tường Phòng Khách
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 300cmx Rộng 350cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Tranh Đá Granite Màu Trắng Vân Đen Tranh Đá Granite Màu Trắng Vân Đen
 • Chủng loại: Tranh Đá Đối Xứng Granite
 • Xuất xứ: Brazil
 • Kích thước: Cao 300 cmx Rộng 350 cm
 • Độ dày: 2cm
Liên hệ 0904918456
Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Sang Trọng Với Đá Tự Nhiên Marle Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Sang Trọng Với Đá Tự Nhiên Marle
01/04/2023
Ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển, tân tiến hiện đại.Tại các thành phố lớn rất nhiều gia đình Việt lựa chọn các căn hộ chung cư làm nơi cư trú, vừa...
Tranh Đá Xuyên Sáng-Vật Liệu Trang Trí Nội Thất Trong Không Gian Hiện Đại Tranh Đá Xuyên Sáng-Vật Liệu Trang Trí Nội Thất Trong Không Gian Hiện Đại
01/04/2023
Để có một không gian hiện đại đầy sáng tạo theo phong cách riêng của mình, chắc chắn không thể thiếu một loại vật liệu hiện đại trang trí mới lạ. Tranh...
Các Mẫu Tranh Đá Cao Cấp, Sang Trọng Hot Nhất Trong Năm 2023 Các Mẫu Tranh Đá Cao Cấp, Sang Trọng Hot Nhất Trong Năm 2023
30/03/2023
Tranh đá xuyên sáng onyx, tranh đá tự nhiên, tranh đá sơn thủy,...là những dòng tranh đá được ứng dụng nhiều trong các không gian nội thất.Mấy năm trở lại đây,...
Tranh Đá Tự Nhiên Cao Cấp Granite Đẹp Sang Trọng Thách ThứcThời Gian Tranh Đá Tự Nhiên Cao Cấp Granite Đẹp Sang Trọng Thách ThứcThời Gian
30/03/2023
Mang trong mình một vẻ đẹp sang trọng, bất biến với thời gian, độ cứng chắc cao, đá granite từ lâu đã trở thành một vật liệu ốp lát được ưa chuộng nhất...
Những Ưu Điểm Nổi Bật Của Tranh Đá Tự Nhiên Những Ưu Điểm Nổi Bật Của Tranh Đá Tự Nhiên
30/03/2023
Khi nhắc đến vật liệu nội thất an toàn và thân thiện với môi trường không thể không nhắc đến tranh đá tự nhiên.Với tôn chỉ chất lượng là yếu tố hàng...
Tranh Đá Tự Nhiên Phong Thuỷ Trang Trí Phòng Khách Tranh Đá Tự Nhiên Phong Thuỷ Trang Trí Phòng Khách
29/03/2023
Tranh đá phòng khách hiện nay là một trong những nguyên vật liệu đang rất được ưa chuộng bởi sự sang trọng, cao cấp mà chúng mang lại. Vì nhu cầu ngày càng cao...
Những Ứng Dụng Nổi Bật Của Tranh Đá Xuyên Sáng Những Ứng Dụng Nổi Bật Của Tranh Đá Xuyên Sáng
29/03/2023
Mấy năm trở lại đây, tranh đá xuyên sáng thường đứng đầu các xu hướng làm đẹp nội thất và được nhiều khách hàng lựa chọn ứng dụng vào các không gian...
Tạo Độc Đáo Cho Không Gian Của Bạn Với Tranh Đá Thạch Anh Tạo Độc Đáo Cho Không Gian Của Bạn Với Tranh Đá Thạch Anh
29/03/2023
Tranh đá thạch anh là một trong những lựa chọn tuyệt vời để tạo sự độc đáo cho không gian sống của bạn. Với khả năng phát sáng tự nhiên của mình, đá thạch...

 

Đối tác
Về chúng tôi
CÔNG TY TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hưng Thịnh Stone
 
Hotline: 0904918456
Email: xuanthuan8881@gmail.com
 
Website: tranhdaonyx.com
Địa chỉ:BT3A Cụm Chung Cư Cầu Bươu Thanh Trì Hà Nội
 
Fanpage Facebook
Facebook
Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH Thương Mại & Xây Dựng Hưng Thịnh Stone. Thiết kế bởi Hpsoft.vn
messenger icon zalo icon zalo icon
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký nhận thông tin
Gửi thông tin